V zmysle aktuálneho Zákona o odpadoch spolupracuje spoločnosť TOMLUX, s.r.o. so záujmovým združením EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky. V rámci tejto činnosti funguje TOMLUX ako zberné miesto všetkým konečným užívateľom pre spätný odber elektrozariadení v kategórii č. 5 svetelné zdroje a svietidlá – odovzdávanie použitých osvetľovacích zariadení v neobmedzenom množstve.Predmetom spätného odberu sú svietidlá a nasledovné svetelné zdroje:

Svetelné zdroje určené na separovaný zberSvetelné zdroje, ktoré nie sú určené na separovaný zber sú nasledovné:

Svetelné zdroje ktoré nie sú určené na separovaný zber


Od februára 2012 si spoločnosť plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného členstva v tomto kolektívnom systéme.


Osvedčenie-o-zapojení-sa-do-kolektívneho-systému-EKOLAMP-Slovakia

Potvrdenie-o-zápise-do-Registra-výrobcov-elektrozariadení

Potvrdenie-o-registrácii-v-Recyklačnom-fonde
Osvedčenie o splnení povinností pridruženého člena EKOLAMP 2014

Osvedčenie-2015