Svietidlá verejného osvetlenia značky Lumenia (Slovinsko) nájdete na Slovensku v nasledovných mestách a obciach:

Snina – 640 ks                              Zvolen – 173 ks                  Veľký Krtíš – 332 ks 

Medzilaborce – 695 ks                Poľný Kesov – 154 ks         Podhájska – 232 ks                    

Dubnica n/Váhom – 331 ks         Stretava – 107 ks               Oborín – 109 ks     

Kráľovský Chlmec – 271 ks         Ptrukša – 116 ks                Bajany – 56 ks      

Kysucké Nové Mesto – 70 ks      Vojany – 101 ks                  Zbudza – 106 ks                  

Bánov – 78 ks                               Rapovce – 106 ks               Drženice – 93 ks      

Jaslovské Bohunice – 51 ks        Svodín – 292 ks                  Uzovce – 68 ks                   

Malý Krtíš – 87 ks                        Brehy – 192 ks                   Točnica – 68 ks        

Uzovské Pekľany – 73 ks            Cífer – 240 ks                      Tuhár – 81 ks                                

Veľké Chyndice – 69 ks               Maňa – 145 ks                     Čeľadice – 153 ks       

Červený Hrádok – 98 ks              Cinobaňa – 308 ks              Bajč – 33 ks     

Široké – 311 ks                             Klátova Nová Ves – 331 ks             

VPS Nesvady – 61 ks                   Preseľany – 110 ks

Obid – 196ks                                 Neded – 377 ks                  Semerovo – 83 ks

Nitra – areál Jaguar Land Rover – 649 ks

Rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky materiálu na verejné osvetlenie a verejný rozhlas v mestách a obciach do roku 2010:

Bajč – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Banská Štiavnica – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Beladice – verejné osvetlenie v obci
Belince – dodávka tovaru na verejné osvetlenie
Bojnice – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Brezno – kompletná rekonštrukcia osvetlenia v meste
Budmerice – verejné osvetlenie v obci
Bzenica – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Cífer – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Čereňany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Dolný Kubín – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Dúbrava – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Handlová – verejné osvetlenie v meste
Hronec – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v obci
Chvojnica – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Ilava – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Jelšava – rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Kalná nad Hronom – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Klokočov – dodávky tovaru na verejné osvetlenie a príslušenstvo
Kolárovo – verejné osvetlenie v centre mesta
Lužianky – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Most pri Bratislave – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
Nadlice – verejné osvetlenie v obci
Námestovo – verejné osvetlenie v meste
Nová Ves nad Žitavou – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Piešťany – postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste s každoročnou spoluprácou v oblasti dodávok príslušenstva k údržbe VO
Podbrezová – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Podlužany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Poľný Kesov – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Poltár – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Santovka – verejné osvetlenie v obci
Spišská Belá – svietidlá a príslušenstvo mestského mobiliáru
Stará Turá – postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste s príslušenstvom
Starý Tekov – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Strážske – verejné osvetlenie v meste
Svätý Peter – demontáž, dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia
Tesárske Mlyňany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Topoľčianky – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Turá – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Turzovka – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Tvrdošín – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Veľké Úľany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Veľké Zálužie – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Vyhne – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Vysoká nad Kysucou – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Zlaté Moravce – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Zeleneč – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Žabokreky nad Nitrou – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
a ďalšie