Osvetlenie areálu Jaguar Land Rover (2018):

Osvetlenie areálu Termálneho kúpaliska v Nesvadoch (2018):

Verejné osvetlenie v obci Rovinka (2018):

Verejné osvetlenie v obci Podhájska (2018):

Verejné osvetlenie v obci Bajč (2018):

 

Svietidlá verejného osvetlenia značky Lumenia (Slovinsko) nájdete na Slovensku v nasledovných mestách a obciach:

 • Snina – 640 ks
 • Zvolen – 173 ks
 • Veľký Krtíš – 332 ks
 • Medzilaborce – 695ks
 • Dubnica Nad Váhom – 331ks
 • Kráľovský Chlmec – 271ks
 • Podhájska – 232ks
 • Kysucké Nové Mesto – 70 ks
 • Košice – 13 ks (testovacia prevádzka)
 • Stretava – 107 ks
 • Oborín – 109 ks
 • Ptrukša – 116 ks
 • Jaslovské Bohunice – 51 ks
 • Bajany – 56 ks
 • Vojany – 101 ks
 • Zbudza – 106 ks
 • Rapovce – 106 ks
 • Svodín – 292 ks
 • Malý Krtíš – 87 ks
 • Uzovské Pekľany – 73 ks
 • Veľké Chyndice – 69 ks
 • Drženice – 93 ks
 • Uzovce – 68 ks
 • Brehy – 192 ks
 • Červený Hrádok – 98 ks
 • Cífer – 240 ks
 • Čeľadice – 153 ks
 • Točnica – 68 ks
 • Tuhár – 81 ks
 • Maňa – 145 ks
 • Cinobaňa – 308 ks
 • Klátova Nová Ves – 331 ks
 • Široké – 311 ks
 • Nitra – areál Jaguar Land Rover – 649 ks
 • Bajč – 33 ks
 • Nesvady – termálne kúpalisko a chatová oblasť

 

Elektroinštalačné práce, bleskozvody, verejné osvetlenie:

Rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky materiálu na verejné osvetlenie a verejný rozhlas v mestách a obciach do roku 2010:

Bajč – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Banská Štiavnica – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Beladice – verejné osvetlenie v obci
Belince – dodávka tovaru na verejné osvetlenie
Bojnice – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Brezno – kompletná rekonštrukcia osvetlenia v meste
Budmerice – verejné osvetlenie v obci
Bzenica – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Cífer – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Čereňany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Dolný Kubín – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Dúbrava – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Handlová – verejné osvetlenie v meste
Hronec – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v obci
Chvojnica – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Ilava – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Jelšava – rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Kalná nad Hronom – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Klokočov – dodávky tovaru na verejné osvetlenie a príslušenstvo
Kolárovo – verejné osvetlenie v centre mesta
Lužianky – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Most pri Bratislave – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
Nadlice – verejné osvetlenie v obci
Námestovo – verejné osvetlenie v meste
Nová Ves nad Žitavou – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Piešťany – postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste s každoročnou spoluprácou v oblasti dodávok príslušenstva k údržbe VO
Podbrezová – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Podlužany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Poľný Kesov – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Poltár – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Santovka – verejné osvetlenie v obci
Spišská Belá – svietidlá a príslušenstvo mestského mobiliáru
Stará Turá – postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste s príslušenstvom
Starý Tekov – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Strážske – verejné osvetlenie v meste
Svätý Peter – demontáž, dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia
Tesárske Mlyňany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Topoľčianky – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Turá – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Turzovka – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Tvrdošín – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Veľké Úľany – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Veľké Zálužie – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Vyhne – verejné osvetlenie v obci s príslušenstvom
Vysoká nad Kysucou – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Zlaté Moravce – verejné osvetlenie v meste s príslušenstvom
Zeleneč – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Žabokreky nad Nitrou – kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
a ďalšie