Inštalované svietidlá verejného osvetlenia slovinského výrobcu Lumenia

nájdete v nasledovných mestách a obciach

Nitra – areál Jaguar Land Rover – 649 ks

Snina – 640 ks                              Zvolen – 173 ks                  Veľký Krtíš – 332 ks 

Medzilaborce – 695 ks                Poľný Kesov – 154 ks         Podhájska – 232 ks                    

Dubnica n/Váhom – 331 ks         Stretava – 107 ks               Oborín – 109 ks     

Kráľovský Chlmec – 271 ks         Ptrukša – 116 ks                Bajany – 56 ks      

Kysucké Nové Mesto – 70 ks      Vojany – 101 ks                  Zbudza – 106 ks                  

Bánov – 78 ks                               Rapovce – 106 ks               Drženice – 93 ks      

Jaslovské Bohunice – 51 ks        Svodín – 292 ks                  Uzovce – 68 ks                   

Malý Krtíš – 87 ks                        Brehy – 192 ks                   Točnica – 68 ks        

Uzovské Pekľany – 73 ks            Cífer – 240 ks                      Tuhár – 81 ks                                

Veľké Chyndice – 69 ks               Maňa – 145 ks                     Čeľadice – 153 ks       

Červený Hrádok – 98 ks              Cinobaňa – 308 ks              Bajč – 33 ks     

Široké – 311 ks                             Klátova Nová Ves – 331 ks             

VPS Nesvady – 61 ks                   Preseľany – 110 ks

Obid – 196ks                                 Neded – 377 ks                  Semerovo – 83 ks