Prihlásenie

Registrovať sa

Vzhľadom na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám zverili a skutočnosť, že 25. mája 2018 nadobudli účinnosť ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 č. 2016/679, Vás informujeme, že sme prispôsobili pravidlá spracovania osobných údajov do našich obchodných podmienok. Vaše práva ako dotknutej osoby a úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok môžete nájsť na stránke Všeobecné obchodné podmienky (článok 12: Spracovanie osobných údajov). Vaše údaje zostanú u nás v bezpečí a budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie zákonných povinností vzniknutých predávajúcemu, minimálne však po dobu trvania záručnej doby. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na tomlux@tomlux.sk .