Priechody pre chodcov sú štatisticky najrizikovejšie úseky pozemných komunikácii. Cieľom osvetlenia priechodu je včas upozorniť vodiča na aktuálne nebezpečenstvo stretu s chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vodičovu pozornosť. Správnym osvetlením priechodov pre chodcov eliminujeme úrazy alebo smrtiace nehody chodcov.

Pre osvetlenie je nevyhnutné dodržať nasledovné kritériá:
– nasvetliť priechody pre chodcov z obidvoch strán komunikácie
– výpočtom osvetlenia stanoviť pre konkrétne miesto inštalácie potrebnú výšku stožiarov a dĺžku vyloženia
– použiť vo svietidlách asymetrickú optiku pre dokonalé vertikálne osvetlenie chodcov a pre zamedzenie oslnenia vodičov
– použiť kvalitné LED zdroje s vysokou životnosťou a svietidlá s funkciou eliminácie poklesu svetelného toku
– použiť rozdielnu farbu svetla od farby okolitého verejného osvetlenia pre farebné zvýraznenie priechodu, najlepšie teplotu farieb od 5500K s indexom podania farieb CRI 80

Informačný LETÁK na stiahnutie TU!

 

Svietidlá vhodné pre osvetlenie priechodov pre chodcov:

 

V prípade záujmu bezplatne vykonáme obhliadku, navrhneme najlepšie riešenie a vypracujeme cenovú ponuku.