TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8
940 64 Nové Zámky
IČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N.
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.Box 49A, 950 50 Nitra 1.

tel./fax: + 421 35 641 10 63
tel.: + 421 35 646 00 20, 21
e-mail: tomlux (a) tomlux . sk

Prevádzková doba:
každý pracovný deň
od 07:00 do 15:30


Napíšte nám
  Dotazník spokojnosti zákazníka

  Vážený obchodný partner, Vaša účasť na vyplnení nasledujúceho dotazníka bude veľmi hodnotná pri úsilí spoločnosti TOMLUX, s.r.o. lepšie slúžiť Vašim potrebám. Zaručujeme Vám dôvernosť odpovedí.

  Prosím, označte Vaše odpovede stupnicou od 1 do 5, kde:
  1=výborný, 2=priemerný, 3=vyhovujúci, 4=podpriemerný, 5=nevyhovujúci, resp. voľbu nehodnotím.   Názov a adresa Vašej spoločnosti

   Vyhotovil

   Pozícia

   Váš email

   1. Ako hodnotíte úroveň odbornej komunikácie spoločnosti TOMLUX

   2. Ako hodnotíte spracovávanie cenových ponúk v spoločnosti TOMLUX

   3. Ako hodnotíte rozsah webovej stránky spoločnosti TOMLUX

   4. Ako hodnotíte rozsah ponúkaného sortimentu a služieb spoločnosti TOMLUX

   5. Ako hodnotíte plnenie dodacích termínov v spoločnosti TOMLUX

   6. Ako hodnotíte kvalitu dodaného tovaru spoločnosťou TOMLUX

   7. Ako hodnotíte kvalitu zrealizovaných prác spoločnosťou TOMLUX

   8. Ako hodnotíte kvalitu obsluhy zákazníka v sklade spoločnosti TOMLUX

   9. Ako hodnotíte pružnosť riešenia reklamácií v spoločnosti TOMLUX

   10. Čo považujete za silné stránky spoločnosti TOMLUX

   11. Čo považujete za slabé stránky spoločnosti TOMLUX

   12. Vaše návrhy a podnety na zlepšenie vzájomnej spolupráce