Na prenájom Vám výhodne ponúkame prácu s vysokozdvižnými plošinami do výšky 20 m vrátane kvalifikovanej obsluhy. Požičať si tiež môžete od nás prívesný vozík na odvíjanie káblových bubnov, náradie využívané pri prácach s káblami a bubnami, pomôcky a náradie využívané pri prácach pod napätím. Dávame Vám do ponuky aj krátkodobú možnosť využitia prenosných dopravných značiek.

Viac informácii nájdete v sekcii  „PRENÁJOM