Na prenájom Vám výhodne ponúkame vysokozdvižné plošiny aj s kvalifikovanou obsluhou, prívesný vozík na odvíjanie káblových bubnov, náradie využívané pri prácach s káblami a bubnami, pomôcky a náradie využívané pri prácach pod napätím. Dávame Vám do ponuky aj krátkodobú možnosť využitia prenosných dopravných značiek. Viac informácii v sekcii: PRENÁJOM