Pôvodný rozvádzač verejného osvetlenia:

 

– technická výzbroj rozvádzača a ovládanie spínania nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov.
– mechanické poškodenie nezabezpečuje dostatočné krytie IP, nedostatočná je aj ochrana pred živými časťami
– korózia externých a interných častí
– konštrukčné riešenie pripevnením na stožiar tiež nie je vyhovujúce (vzhľadom na požiadavku vlastníka podperných bodov umiestniť rozvádzač na zem ako samostatne stojaci).

         

 

 

 

 

 

Nový rozvádzač verejného osvetlenia (RVO) spĺňa podmienky kladené normou STN EN 61439:

– materiál rozvádzača: polyester plnený skleneným vláknom (SMC)
– krytie musí byť minimálne IP44
– umiestnenie na zem vo vzdialenosti min. 1,5m od podperného bodu, ako samostatne stojaci s vývodom do zeme (podmienka vlastníka podperných bodov)
– uzatváranie dverí energetickým zámkom v zmysle STN 35 9754

Elektrická výzbroj RVO zahŕňa:
– hlavný istič s B charakteristikou,
– priestor pre elektromer (s prijímačom HDO zmeny taríf, ak je dostupné),
– zvodič prepätia triedy B+C,
– stýkač,
– istenie polí (vývodové ističe s charakteristikou B),
– istený zásuvkový obvod (zásuvka 230V, 16A),
– istený obvod pre osvetlenie RVO,
– riadenie prevádzky – astronomický digitálny spínač alebo súmrakový spínač (podľa požiadavky)
– prepínač režimov (automat/manuál)

Rozvádzače sú napojené novým káblom AYKY-J 4×16(25)mm2 cez poistkovú skrinku SPP2 inštalovanú na podpernom bode vo výške 250cm spodným okrajom od upraveného terénu.

Výstupom vykonanej skúšky rozvádzača je revízna správa.

 

 

 

Informačný LETÁK na stiahnutie TU!

 

V prípade záujmu bezplatne vykonáme obhliadku, navrhneme najlepšie riešenie a vypracujeme cenovú ponuku.