• Služby

    Elektroinštalácia, montáž ...

  • Prenájom

    Vysokozdvižné plošiny

  • Predaj

    Elektroinštalačného a hromozvodového materiálu..

Montáž, servis a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu.
Elektroinštalačné práce a revízie elektrických zariadení.
Predaj elektroinštalačného a hromozvodového materiálu, svietidiel, svetelných zdrojov
a príslušenstva osvetľovacej techniky, verejného rozhlasu a vianočných dekorov.

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Rekonštrukcie rozvádzačov verejného osvetlenia